Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Profil

hellekolbeprofil

Erhvervscoach Helle Kolbe

Mit udgangspunkt er en shippingmæssig uddannelse og baggrund fra ca. 11 år hos Maersk Line, Danmark. Jeg har generelt beskæftiget mig med ledelse (forandring og situationsbestemt), HR, medarbejder- og teamudvikling, coaching, uddannelse, salg & markedsføring, kundeservice, logistik og optimering af forretningsprocesser.

Jeg er certificeret life og erhvervscoach fra 2005, Adele B. Lynn-coach, 2007 og har arbejdet med coaching og målrettet denne aktivitet siden 1. juli 2006, hvor jeg etablerede www.mycoaching.dk og www.hellekolbe.dk .

Som kundeservicechef hos DBK Logistik Service (bogbranchen) har jeg stået i spidsen for en forandringsproces bestående af en ændring af afdelingen fra at være funktionsopdelt til at være 2 teams orienteret mod de primære kundegrupper. Det daglige ledelsesansvar omfattede personaleledelse for indledningsvis 17 medarbejdere. Udgangspunktet for afdelingens omstrukturering var en synliggørelse af de strategiske mål og processer. Jeg har haft ansvar for driften i forhold til virksomhedens kunder og herunder etablering og vedligeholdelse af stamdata og lagerstyringsparametre, varemodtagelse og ordremodtagelse-/behandling og opfølgning i denne forbindelse. Tilsvarende har jeg deltaget i indsalg af nye produkter og løsninger.

Som afdelingsleder af salgssupportfunktionen hos YORK Novenco har jeg haft ansvar for personaleledelse af 22 medarbejdere. Derudover for ordremodtagelse/-behandling (produktion til ordre inkl. produktkonfiguration), operationelt indkøb, produktionsplanlægning og lagerstyring. Specielt i denne forbindelse har jeg været beskæftiget med at formulere strategi og procesmål med henblik på at udvikle og kvalitativt optimere forretningsprocesser og coache medarbejder frem til at kunne løse opgaver på tværs af kendte faggrænser.

Generelt som driftsleder har jeg stået for udfærdigelse af budgetter, forecast, performancemålinger samt deltaget i udarbejdelse af planer for kvalitetsstyring (baseret på Kaizen/LEAN og ISO), uddannelse af medarbejdere, kunde- og leverandørpleje. Med det formelle personaleansvar fulgte opgaver indenfor rekruttering, afskedigelser, lønreguleringer, måling af trivsel og fravær, APV, løbende afdelings-/orienteringsmøder, medlem af S.U. (A-siden), medlem af S.I (A-siden) samt planlægning og gennemførelse af interne audits.

I min tid som Logistics Manager (Key Account Management – 3. partslogistik BtB) hos Maersk Line / Logistics har jeg arbejdet med at opstarte og gennemføre en række projekter nationalt og internationalt. Som repræsentant for salget har jeg arbejdet med opsøgende salg til im- og eksporterende virksomheder i Danmark.

Uddannelser:

2011 – Cognitive Behavioural Coaching, Prof. Stephen Palmer, Psychology at City University/Middlesex University (& its application to performance, stress, health and resilience)

2010 – Neuroscience of Personality – Masterclass – Dario Nardi – Center for Ledelse

2010 – Evidence-Based Business Coaching – ICF Coach Education Units – Part I & II (2011)

2009 – Certification – Trainer EQ Interview – Lynn Leadership Group, Pittsburgh, PA

2009 – ICF Core Competencies and how they are Interconnected – ICF Coach Education Units

2008 – From ACC to PCC and Beyond (Jeff Staggs MCC sponsored by The Denmark ICF)

2007 – Certificeret Adele B. Lynn Coach (Intelligent Leadership – social intelligens)

2007 – Træning i kernekompetencer (ICF (International Coach Federation) Nordic)

2007 – Den værdiskabende HR-konsulent (Center for Ledelse)

2006 – Autorisation PEQM-konsulent – (TMI)

2006 – Autorisation JTI (Center for Ledelse)

2006 – Erhvervsrettet testning (Center for Ledelse)

2005 – Certificeret Coach (life og Erhverv), Manning Inspire

2005 – Autorisation Belbin (Potential)

2005 – Arbejdsmiljøuddannelse (DA)

2003 – Præsentationskursus (Mercuri)

2001 – Autorisation – Auditor (ISO) (Dansk Teknologisk Institut)

1995 – Supply Chain Management (Maersk Logistics)

1993 – International Marketing (Merkonom)

1993 – Sales Manager (TMI)

1990 – Maersk Quality Education (Maersk Line)

1989 – Maersk Line Shipping Education (Maersk Line)

Tillidshverv:

2003-2009 – Bestyrelsesmedlem og formand for skolebestyrelsen
2001-2004 – “Tovholder” BUGS (Baan User Group Scandinavia) – erfagruppe Forecast
1996-1998 – Bestyrelsesmedlem EDI Transport Danmark
1995-1998 – Medlem af planlægningsgruppen for “Forum for EDI og Logistik” (Dansk Teknologisk Institut)

Helle Kolbe, 2011
Jeg er 45, gift med Kim og sammen har vi 2 børn. Jeg drives bl.a. af behovet for omhu, indsigt og facts. Jeg opleves som en visionær koordinator og kontaktskaber, der begejstrer ved en åben og nærværende dialog præget af mange spørgsmål. Jeg arbejder situationsbestemt, systematisk, kreativt og analytisk i overensstemmelse med opgavens mål og aktører. Jeg foretrækker at øve indflydelse ved stille overbevisning. Er reflekterende, men bestemt i min kommunikationsform og generøs med anerkendelse. Typisk hovedfokus er at sørge for at standarder bliver efterlevet, at værdiforankring opretholdes og at der bliver taget vare på mennesker.

Livet består af valg…