Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Livet består af valg…

MyCoaching.dk – www.mycoaching.dk

Erhvervsrettet teamcoaching

Beskrivelse:
Teamcoaching er en proces, der motiverer og støtter teamet til at nå sine mål. Coaching er et løbende professionelt forhold mellem teamet og coachen. Processen giver teamet og den enkelte mulighed for at få succes med at tage ansvar for egne mål og handlinger indenfor forskellige sammenhænge. Coachingen bidrager til at udvikle teamets og det enkelte teammedlems potentiale og energi. Der skabes en fælles proces, hvor teamet bliver bevidst om, forstår og accepterer indbyrdes ligheder og forskelle samt betydningen heraf. Dette danner bl.a. udgangspunkt for, at der kan arbejdes med det fælles mål og det, der henholdsvis motiverer, skal forandres og udføres for at komme i mål.

Type:
Produktet tilbydes til teams i offentlige såvel som private virksomheder samt andre organisationer, hvor der arbejdes professionelt på teambasis. Coaching er ikke terapi og fokuserer på teamets og teammedlemmernes mål og handlinger her og nu samt konsekvenserne af dette nu og fremadrettet.

Varighed:
En session har en varighed af 2-4 timer

Følgeprodukt:
Teamcoaching kan anvendes isoleret eller som supplement til andre aktiviteter i forbindelse med f.eks. processer omhandlende den daglige drift og teamudviklingsforløb.

Forudsætninger:
Coachingen foregår i henhold til ICF’s (International Coach Federation) retningslinjer for coaching og etik. Jeg er som coach er forpligtet til at arbejde i henhold til de 11 kernekompetencer. Se også www.icfinternational.org eller www.icfdanmark.dk

Individuel coaching af ledere og medarbejdere

Beskrivelse:
Individuel coaching er en proces, der orienterer mod et mål samt motiverer og støtter den enkelte i at nå målet. Forløbet er et løbende professionelt og fortroligt forhold mellem den enkelte og coachen. I processen skabes indblik i at få succes med at tage ansvar for egne mål og handlinger i forskellige sammenhænge. Coaching bidrager til at frigøre og udvikle potentialet hos den enkelte ved at fordybe sig og blive bevidst om sit udgangspunkt og egne ressourcer og derigennem at kunne forbedre eksempelvis præstationsevne eller livskvalitet.

Type:
Produktet tilbydes som en enkeltydelse i form af en eller et forløb af session(-er) til en fokusperson. Individuel coaching er ikke terapi og fokuserer på personens mål og handlinger her og nu samt konsekvenserne af dette nu og fremadrettet.

Varighed:
En session har en varighed af 60-90 minutter.

Følgeprodukt:
Individuel coaching kan anvendes isoleret eller som supplement til andre aktiviteter i dit professionelle og personlige liv.

Forudsætninger:
Coachingen foregår i henhold til ICF’s (International Coach Federation) retningslinjer for coaching og etik. Jeg er som coach forpligtet til at arbejde i henhold til de 11 kernekompetencer. Se også www.icfinternational.org eller www.icfdanmark.dk