Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Ydelser

Livet består af valg…

Hellekolbe.dk & www.mycoaching.dk arbejder med coaching og organisationsudvikling samt profilanalyse i praksis med fokus på:

 • Værdier repræsenteret ved dig og din organisation.
 • Styring og realisering af formål og mål for organisationen og interessenterne i denne forbindelse.
 • Værdi- og ledelsesprocessen, der identificerer succeskriterierne i forhold hertil.
 • At sikre løbende forbedringer i forlængelse af den “i-drift-satte” strategi.

1) Coaching med fokus på tre områder:

 1. Coaching af ledere:
  • Lederens rolle som funktion i og af organisationens processer.
  • Lederen, der er i stand til at “oversætte” egne tanker og følelser til daglig kommunikation og bidrage til at opfylde virksomhedens værdier og målsætninger gennem andre.
  • Lederen som kollega til organisationens øvrige ledere, hvor tilliden til hinanden er grundlæggende for at opfylde den fælles strategi.
  • Lederen som ambassadør for organisationen i relation til interessenter, som vil have betydning for organisationen.
  • MUS – coachingforløb, hvor lederen klædes på til at facilitere Medarbejder-Udviklings-Samtaler med afsæt i Emotionel Intelliges i praksis.
 2. Coaching af teams – fokus på egen og derigennem teamets succes:
  • Teamets fælles mål.
  • Teamets menneskelige og faglige ligheder og forskelle med et fælles billede af, at det forholder sig sådan.
  • Oplevet fælles holdning til, at vi henholdsvis ligner og ikke ligner hinanden menneskeligt og fagligt set samt betydningen heraf.
  • En hensigtsmæssig åbenhed og deling af viden i forbindelse med teamets og organisationens fortsatte udvikling.
 3. Coaching af medarbejdere:
  • Overensstemmelse mellem det, som “jeg siger og det jeg gør” – oplevet af andre.
  • Personlig udvikling af mål og værdier set i relation til organisationens.
  • Kommunikation med kollegaer, kunder, leverandører.
  • Kommunikation med chefen.
  • Håndtering af konflikter.
  • Personlig organisering af arbejdet.

2) mycoaching.dk ‘s organisationsudvikling er kendetegnet ved:

 • Fokus på styring af forretningens grundlag, målopfyldelse, behov og værdier forankret i en fælles proces og et fælles lederskab.
 • Mapping / Virksomhedseftersyn drevet af medarbejderne.
 • Fokus på organisering gennem teams og teamledelse, der hvor beslutningerne træffes bedst.
 • Fokus på at styrke relationer til organisationens interessenter herunder men ikke begrænset til kunder, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder.
 • Fokus på løbende forbedringer set i forhold til den faglige såvel som menneskelige udvikling.
 • Fokus på træning i og udvikling af lederskab, der understøtter ovennævnte.

 

3) Profilanalyse skaber rammen om følgende forløb og værktøjer:

 • Lederværkstedet – JTI
 • Teamværksted – Belbin
 •  “Tag hjertet med på arbejde” – PEQM
 • Adele B. Lynn’s EQ Kompetenceprofil – www.lynnleadership.com
 • SDI – Strenght Deployment Inventory – Relationship Awareness Theory