Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Livet består af valg…

 “Virksomhedens omdømme afspejles i medarbejdernes handlinger og adfærd” Adele B. Lynn

Organisationsudvikling

Tænk et øjeblik over de vigtigste behov hos de, der aftager jeres varer og ydelser. Eller på den person, som I lige står og skal til at ansætte.

Har din organisation defineret værdier og mål? Er disse under forandring? Svarer værdier og mål til interessenternes – f.eks. kundernes? Og ved du hvilken rolle, du og andre i din organisation spiller i forhold til, at værdierne og målene er en del af hverdagsbilledet?

Ved at tage udgangspunkt i processen og det enkelte menneske, skabes synlighed, der hvor værdien tilføres – hos den enkelte, under aktiviteten og i arbejdsgangen. Forståelse for de fælles mål og værdier kan være med til at forbedre beslutningskompetencen og leveringsperformance samt reducere sygefravær, målrette salg og kundeservice, fjerne spildprocenter, sikre passende strategiske indkøb såvel som til projekt, bemanding af produktionsafsnit og mange andre forhold.

Det enkelte menneske kommer til at opleve frihed og ansvar. Lysten til at gøre en forskel kommer i fokus og er med til at skabe følelse af glæde og balance på jobbet og i øvrigt.

Som leder og coach kender jeg til betydningen af at kunne udvælge, udvikle og fastholde medarbejdere. En sikker kilde til værdiskabelse er en medarbejder eller leder, der har lyst til at være en del af organisationens udvikling og derigennem bidrage til at forankre organisationens mål og visioner.

Som coach og leder arbejder jeg med organisationer og mennesker med udgangspunkt i organisationens forretningsgrundlag, den enkelte person og gruppen samt ditto mål. Fokus er de indbyrdes relationer og forventninger herunder forskelle i måden, vi opfatter ting og andre mennesker på, måden vi signalerer et budskab på, beslutningsprocesser og generelt kommunikation, som en væsentlig faktor i det at skabe og fastholde gode relationer. Tilsvarende gør sig gældende, når vi kigger på organisationens interessenter lige fra kunder eller brugere, leverandører og samarbejdspartnere, ejerkreds og myndigheder mv.

En udviklingsproces kan tage sit afsæt på flere måder. Kontakt Helle Kolbe.dk på coach@hellekolbe.dk for en uforpligtende samtale eller se også www.mycoaching.dk